Diensten & expertises

Enerzijds is er TiB Finance, waarbij Greet Daems KMO-ondernemers versterkt als financieel klankbord. Langs de andere kant is er TIB Automotive, waarin Chris Vereycken zich als een vis in het water voelt.

 

TIB Finance.jpg
TiB Finance

Ondernemen start vaak vanuit een passie. Cijfers horen bij ondernemen maar dit blijft vaak het domein van de accountant terwijl cijfers zoveel vertellen over het bedrijf.

Greet vertaalt deze cijfers voor de KMO zaakvoerder waardoor beslissingen niet langer alleen vanuit het buikgevoel genomen worden maar ondersteund door cijfers, op basis van een financieel plan, wat zeer verhelderend is. 

Als buitenstaander stelt Greet kritische vragen, en kijkt ze onbevooroordeeld naar het bedrijf, steeds vertrekkend vanuit de cijfers. Op die manier wordt de rol van financieel klankbord perfect ingevuld.

Na een kritische kijk op de cijfers, blijkt regelmatig dat het bedrijf geen duidelijk doordachte en uitgeschreven keuzes gemaakt heeft. Greet begeleidt hen dan bij het opstellen van een ondernemingsplan.
 

Eén van de manieren om een beknopt en overzichtelijk meerjarenplan op te stellen is de 1-pagina strategie, waarvoor Greet erkend coach is.

Als er bij investeringen externe middelen nodig zijn, bekijkt Greet op welke manier deze best aangetrokken worden. Ze helpt je bij het voorbereiden van het dossier om de kapitaalverstrekkers te overtuigen.

TIB Automotive.jpg
TIB Automotive

De automobielwereld evolueert razendsnel. De tijd dat er in zowat elk dorp een merkverdeler was, ligt reeds lang achter ons.  Nieuwe technologieën en verkoopmodellen zorgen voor uitdagingen. Schaalvergroting is het codewoord, en iedereen spreekt over ‘nieuwe mobiliteit’ en vergroening van het wagenpark.

​​

Opportuniteiten bij de vleet dus, maar welke zijn nu interessant voor u?

Zowel in de wereld van de invoer als de distributie is het niet al goud dat blinkt, en het is net daarbij dat TiB u kan helpen. U hebt immers de handen al meer dan vol met het day-to-day runnen van uw zaak.

 

We spelen graag de rol van GPS die, samen met u, de richting bepaalt die we het bedrijf willen laten uitgaan.

Elk aspect van de waardeketen of value chain wordt daarbij tegen het licht gehouden om er het maximum uit te halen. En vooral, om ervoor te zorgen dat de organisatie future-proof wordt.

Together in Business (TiB)    -     Herentalsedijk 168    -    B-2440 GEEL    -   contact    -    privacy policy

© 2022 TiB

  • Facebook